گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1394 به شرکت ره آورد فن…