بنیاد خیریه مهرگان

 بنیاد خیریه مهرگان


موسسه نیک بنیادان مهرگان در سال 1388 با نام بنیاد خیریه مهرگان با حضور جمعی از افراد نیکوکار با هدف کمک به نیازمندان و دستگیری از آنان تشکیل گردید . این افراد جهت تعیین اهداف و تعیین خط مشی فکری و کاری اقدام به تهیه اساسنامه ای مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی نموده و تلاش نموده تا هر روز به محتوا و غنای آن بیفزایند . در همان ابتدا هیات موسسین جلسه تشکیل داده و نفرات اجرایی را تعیین نمود و با افتتاح یک حساب بانکی شروع به جمع آوری کمک نقدی کردند و کلیه دریافتها و پرداختها و امور مالی را به صورت کاملا منظم و دقیق و طبق اصول حسابداری تنظیم و جمع آوری نمودند .

post3

این مجموعه می کوشد تا با هوشیار کردن اقشار مختلف جامعه و آگاهی دادن به آنها و هدایت آنها به سمت دستگیری افراد کم بضاعت و نیازمند و اشتراک گذاشتن نعمتها و توانمندیها با دیگر افراد جامعه در جهت توازن و برقراری عدالت گام کوچکی بردارد . این بنیاد هرگونه همکاری و کمک فکری ، کاری ، مالی و ابزاری را از افراد شناخته شده قبول کرد و تلاش می نماید تا در اسرع وقت آنها را به دست نیازمندان برساند و در این راه به حفظ شاٌن و عزت انسانها توجه نموده و به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنان احترام می گذارد .

مهرگان را دنبال کنید...