رنگین پروفیل کویر

اجرای بیش از 300 پروژه در ایران و کشورهای همسایه

شرکت رنگین پروفیل کویر در سال 1374 آغاز به فعالیت نمود و در ابتدا اقدام به تولید سقف های کاذب دامپا نمود. یک سال پس از تأسیس و در سال 1375 با توجه به پیشرفتهایی که در شرکت حاصل و همچنین برای جلب رضایت بیشتر مشتریان در کنار رنگین پروفیل کویر دو شرکت اقماری دیگر یعنی شرکتهای گسترش پنجره کویر و پوشش خدمات کویر تأسیس شد که شرکت گسترش پنجره کویر شامل تیم فروش و بازاریابی و شرکت پوشش خدمات کویر شامل تیم اجرائی و نصب رنگین پروفیل کویر می باشند.

هر یک از شرکتهای تازه تأسیس با به روز نمودن سیستم های مدیریتی خود توانستند در کنار رنگین پروفیل کویر پیشرفتهای بسیار خوبی را از خود نشان دهند و هر کدام موفق به اخذ گواهینامه های ISO شده اند تا جائیکه شرکت گسترش پنجره کویر در سال 1389 موفق به اخذ گواهینامه ISO1002 رضایتمندی مشتریان گردید.

کویر

ره آورد فن آوری از سال 1384 و با ارائه ی محصولات فوق به عنوان نمایندگی فروش و خدمات مهندسی شرکت رنگین پروفیل کویر در استان کرمانشاه فعالیت می کند.