شیمی ساختمان

شرکت شیمی ساختمان در سال 1351 در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که سازندگان ساختمانهای معمولی شناخت و آشنایی چندانی با مصرف مواد شیمیایی ساختمان نداشتند از این رو در ابتدا اکثر پروژه هایی که شیمی ساختمان در آنها فعالیت می کرد پروژه های صنعتی بزرگ یا پروژه های نظامی بودند.شیمی ساختمان با جمع آوری و آموزش نیروهای متخصص در زمینه ی اجرایی به خوبی توانست رضایت مدیران پروژه ها را جلب کرده و علاوه بر آن باعث درآمدزائی و رونق مستمر فعالیتها و همچنین کارآزمودگی بخش اجرا و تولید خود گردد.

در دوران جنگ بدلیل توقف اکثر پروژه های بزرگ و همچنین عدم اختصاص ارز برای مواد اولیه بخش شیمی ساختمان شرکت، با کاهش تولید مواجه اما از طرف دیگر به دلیل ضرورتی که در تولید مواد شیمیایی نساجی احساس می شد این بخش از تولید شرکت رشد چشمگیری را به دنبال داشت.

از اواسط دهه 60 فعالیتهای ساختمانی این شرکت در کلیه ی بخشها آغاز شد و تاکنون توانسته است که در پروژه های بزرگ عمرانی زیادی فعالیت داشته و فعالیت خوب و چشگیری هم داشته باشد.

شیمی ساختمان

شرکت ره آورد فن آوری از سال 1389 و با عرضه ی محصولات فوق نمایندگی رسمی فروش و خدمات مهندسی شرکت شیمی ساختمان را اخذ نموده و به ارائه ی خدمات به مشتریان مشغول می باشد.